1. VisaHQ.cn
  2. 大使馆
  3. 沙特阿拉伯驻中国使领馆名单

沙特阿拉伯驻中国使领馆名单

需要帮助?和我们聊天+8621 62050161+8621 62050161

Saudi Arabia 大使馆 在 Beijing

No.1 , San Li Cheao Je Be Town
100600
Beijing
China
电话+861-0653-25325
+861-0653-24825
传真+861-0653-25324
电子邮件
邮政地址
网站网址http://embassies.mofa.gov.sa/sites/china
报告更改
×

报告更改

沙特阿拉伯签证
申请沙特阿拉伯 签证在线